Effectonderzoek: 

Shantala-speciale-zorg-methode als ontspanningstherapie toegepast

bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Door Mieke Recillas-van het Hof       Oktober 2018, MSPT Avans+, Breda.

Samenvatting in Nederlands/ Engels

Doel               

Deze studie heeft tot doel wetenschappelijke evidentie te vinden voor de empirisch effectieve Shantala-speciale-zorg-methode toegepast als ontspanningstherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Prevalentie van comorbiditeit LVB met psychopathologie wordt in Nederland geschat op 57%. Shantala wordt toegepast om te kunnen herstellen van een doorgaans verhoogd actieve (ortho)sympaticus. Tijdens ontspanning wordt de parasympaticus actiever.

Methode

Dit is een fase-I-Trial studie met pré-post-within-subject-design. Negenentwintig deelnemers (gem.leeftijd:26,9 jaar,SD:10) ondergingen zowel een controle-activiteit als interventie. Subjectieve beleving werd geoperationaliseerd middels mate van algemeen welbevinden door de Sprint-Confidence-rating-Scale en parasympatische activiteit middels psychofysiologische indicatoren door biofeedback.

Data-analyse had tot doel uitkomstmaten van acht indicatoren pré-post te berekenen op significante verschillen en effectgrootte (Cohen’s d) van de interventie ten opzichte van de controle-activiteit.

Resultaten

Eénentachtig procent van de deelnemers ervaarde een klinisch relevant verschil na de interventie (gemiddeld effect:2,6 punten,SD:1,7) vergeleken met 33% na de controle-activiteit (gemiddeld effect:0,9 punten,SD:1,7) De effectgrootte was groot.

Vier biofeedback-indicatoren lieten geen significante verschillen zien op baseline. Huidgeleiding, hartslag, RMSSD (Root-Mean-Square-of-Successive-Differences) en abdominaal respiratoire rek lieten significante verschillen zien bij interventie Huidgeleiding en abdominaal respiratoire rek lieten tevens een significant verschil zien bij de controle-activiteit. De effectgrootte varieerde hier van gemiddeld tot klein.

Conclusie

Ruim drie maal zoveel deelnemers ervaarden een klinisch relevant verschil na Shantala vergeleken met controle-activiteit met een grote effectgrootte. Hartslag en RMSSD toonden wel een statistisch significant verschil aan bij interventie (hartslag:gem.75->70/min, RMSSD verlengde met 14 milliseconden) en niet bij controle-activiteit (hartslag:gem.76->74/min, RMSSD verkortte met 9 milliseconden).

De toepassing van Shantala als ontspanningstherapie bij mensen met LVB kan wetenschappelijk onderbouwd worden. Geadviseerd wordt hartslag, RMSSD en subjectieve beleving meetbaar te maken.

Voor meer informatie van dit onderzoek :mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

In Englisch

Abstract

Background                  The aim of this study is to find scientific evidence and support the empirically effective Shantala(-special-needs-)intervention given to people with mild intellectual disability (ID). Prevalence of comorbidity, mild ID with ill-mental health is estimated at 57% in the Netherlands. Shantala is applied to recover from increased (ortho)sympethatic activity. Parasympethatic activity increases with relaxation.

Method This is a phase-I-Trial-study with prétest-posttest-within-subject-design. Twenty-nine people (Mean age:26.9 years,SD:10) participated in a control-activity and intervention. Subjective rating (global perceived effect) was obtained with the Sprint-confidence-rating-scale. Parasympethatic activity was established through psychophysiological indicators by measure of biofeedback.

Data-analysis aimed to calculate for significant findings as well as effect-size (Cohen’s d) of the intervention compared to the control-activity.

Results Eighty-one percent of participants rated a clinical significant difference in global perceived effect after intervention (mean effect:2.6 points,SD:1.7) opposed to 33% after control-activity (mean effect:0.9 points,SD1.7). Effect-size was big.

Four biofeedback-indicators did not calculate for statistical significant findings at baseline. Pré-post-intervention-differences were calculated as statistically significant for skin-conduction, heartrate, RMSSD (Root-Mean-Square-of-Successive-Differences) and abdominal respiratory stretch. Pré-post-control-activity-differences were calculated as statistically significant for only skin-conduction and abdominal respiratory stretch. Effect-size varied here from moderate to small.

Conclusion                   Thrice more often participants rated a clinical significant difference after intervention opposed to the control-activity with a big effect-size. Heartrate and RMSSD showed a statistical significant difference as a result of Shantala (heartrate:mean effect:75→70/min, RMSSD lenghtened with 14 milliseconds) opposed to no statistical significant difference after the control-activity (heartrate:mean effect:76→74/min., RMSSD shortened with 9 milliseconds). Shantala as relaxation therapy applied to people with mild ID can be scientifically supported through this effect-study. Heartrate, RMSSD and global perceived effect are advised to use as effect-measures.

For further information:mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 • Shantala Speciale Zorg

  Aangeraakt worden en je goed voelen. Zweverig? Zo klinkt het misschien. Maar dat is het zeker niet.Het is namelijk wetenschappelijk bewezen. Bovendien, Shantala is gemakkelijk te leren, is eenvoudig en het gaat bovenal uit van een respectvolle benadering. Shantala kan een perfect passend hulpmiddel zijn om de band tussen ouder/verzorger en kind/zorgvrager te versterken. Vele zorgverleners, ouders en vrijwilligers en anderen die er ervaring mee hebben, zijn zeer enthousiast.
  De Shantala methode is in India ontstaan als een vorm van babymassage. Vanuit deze babymassage is later een gestructureerde aanrakingsmethode en een respectvolle benaderingswijze ontstaan.
  De Shantala methode is toepasbaar gemaakt voor iedereen, ongeacht leeftijd, wel/geen zorgvraag, en voor elke situatie. In de zorg voor mensen met een beperking wordt steeds meer ervaren welk positief effect Shantala kan hebben op het verminderen van spanning en het vergroten van de kwaliteit van leven bij cliënten.
  'Je bent goed, zoals je bent'
  De Shantala methode gaat over contact en respect. Aanraken, over de kleding heen of op de blote huid, kijken wat dat met iemand doet, je laten leiden door de reactie. Shantala is ontstressen op een bijzonder prettige manier, zonder extra aandacht voor de beperking. Oprechte aandacht, dát is de kern van het contact en het aanraken.
 • Uitgangspunten

  De belangrijkste uitgangspunten van de Shantala methode zijn: Vertraag, zorg voor ritme en herhaling en bied zo veiligheid en geborgenheid, waardoor de ander zich kan openstellen voor contact; Ervaar zelf wat 'echt contact' betekent en wat het effect hiervan kan zijn;
  De manier waarop bepaalt:
  • Het op- en afbouwen van contact.
  • De kwaliteit van aanraken en contact houden staan centraal.
  • WACHTEN!! Het vertragen van je tempo en handelen.
  • Door de vaste voorspelbare structuur waarin ritme en herhaling, veiligheid en geborgenheid scheppen.
  • Afstemming.
  • De ander heeft de regie.
  • Kijken naar lichaamstaal, om zo de grenzen van de ander respecteren.
 • Toepasbaarheid van de Shantala methode in de zorg

  Shantala kan preventief, therapeutisch en ontspannend werken. Als je de aanrakingsmethode en de benaderingswijze met elkaar combineert dan biedt dit vele handvatten om de dagelijkse zorgmomenten beter te laten verlopen. Je kunt het toepassen bij het contact maken ,wassen en afdrogen, aan- en uitkleden, eten geven, maar ook als verwenzorg of tijdens een gehele of gedeeltelijke lichaamsbehandeling.
  • Resultaten

  • er komt meer rust en ontspanning ,door de aanmaak van oxytocine
  • er ontstaat een positiever zelfbeeld, jij bent goed zoals je bent
  • door de structuur ervaart hij veiligheid en vertrouwen.
  • verbinding ontstaat door afstemming en respecteren van de grens van de ander.
  • kwaliteit van con(samen) tact (voelen).
  • de ander voelt zich meer gezien en gehoord.
  • het lichaamsbeeld en lichaamsbesef worden versterkt
  • het contact van de zorgvrager met zichzelf, de ander en de omgeving verbetert.
  • de verzorgingsmomenten verlopen beter.
  • ontstaat weer vertrouwen in een positieve aanraking.

Bejegening

Shantala kun je ook zelf!

De methode Shantala gaat om aanraking, om bejegening, maar vooral over contact en respect. Bewegingstherapeut Nici Ummels is docent Shantala Speciale Zorg. Over het doel van Shantala zegt ze: “Een positief contact en gunstige omgevingsfactoren zijn van groot belang voor, het welbevinden, het gevoel van cliënten, maar eigenlijk van iedereen. Shantala leert je hoe je die factoren positief kunt beïnvloeden. De kern? Laat mensen voelen dat ze goed zijn zoals ze zijn. En ben je ook bewust van de spanning in je eigen lichaam en je emoties, die ervoor kunnen zorgen dat je spanning overdraagt op de ander.”

Wat is het belangrijkste deel van Shantala?

Shantala is vooral contact maken door non-verbale communicatie. Dat klinkt wat wazig, maar dat is het niet. Op deze webpagina ziet u aan de hand van een paar eenvoudige situaties hoe de principes van Shantala in het dagelijks leven gebruikt kunnen worden. (schuif de lijn op de foto naar links of rechts om de foto's te vergelijken)
SAMEN LOPEN
(linker foto)
Samen lopen. Maar niet écht samen. De begeleider lijkt de jongen tussen zijn schouderbladen naar voren te duwen. Als je goed kijkt naar de voeten, zie je ook dat ze niet samen in eenzelfde pas lopen.
(rechter foto)
Hier ondersteunt de begeleider de beweging die hij maakt. Ze houdt haar hand in de onderrug, dichtbij de plaats waar bekken en benen bewegen, waar zijn aandacht dan naar vanzelf naar toe gaat. Ze lopen nu in dezelfde pas (allebei zetten ze een stap met de linkervoet). De begeleider begeleidt de beweging in plaats van dat ze hem het gevoel geeft dat ze hem duwt.

OPSTAAN
(linker foto)
De jongen wordt geholpen bij het opstaan van de bank. Kijk eens naar zijn vingers. En naar de spanning op zijn gezicht.
(rechter foto)
Hier gebeurt hetzelfde, maar hier is sprake van een ander contact. De jongen is ontspannen, kijkt naar zijn begeleider en laat zich helpen. De handen van de begeleider zitten aan de buitenkant van zijn armen. Als hij wil, kan hij zijn armen makkelijk terughalen. De duim van de begeleider is bij haar vingers, niet in de grijphouding. Ze ‘trekt’ hem niet omhoog, ze begeleidt hem.
KOFFIE DRINKEN

(linker foto)
Hier drinken ze koffie. Gezellig? Ja, best wel. Maar…is hier echt sprake van een gelijkwaardig contact?
(rechter foto)
Dit vindt de jongen fijner! Nu zitten ze op gelijke hoogte en aan de zijkant. Zo kan de jongen, als hij dat wil, makkelijk ‘weg’ kijken. De deuren zijn dicht. Daardoor krijgt hij minder prikkels en is het rustiger. Zijn plaats is goed gekozen. Hij zit met zijn rug naar een muur, waardoor er niemand achter hem door kan lopen. Ook dat geeft rust.
DOUCHEN

(linker foto)
Hij heeft gedoucht en zijn begeleider helpt hem bij het afdrogen van zijn rug. Ze ‘schrobt’ hem goed droog.
(rechter foto)
Hier wordt hij net zo droog van, maar dit vindt hij prettiger. De handdoek ligt op zijn rug en zij begeleider strijkt hem langzaam van boven naar beneden droog. Hij ervaart de rust en zijn rug, zijn eigen lichaam. De lange en langzame bewegingen zorgen ervoor dat hij het goed kan volgen.
Our website is protected by DMC Firewall!