Effectonderzoek: 

Shantala-speciale-zorg-methode als ontspanningstherapie toegepast

bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Door Mieke Recillas-van het Hof       Oktober 2018, MSPT Avans+, Breda.

Samenvatting in Nederlands/ Engels

Doel               

Deze studie heeft tot doel wetenschappelijke evidentie te vinden voor de empirisch effectieve Shantala-speciale-zorg-methode toegepast als ontspanningstherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Prevalentie van comorbiditeit LVB met psychopathologie wordt in Nederland geschat op 57%. Shantala wordt toegepast om te kunnen herstellen van een doorgaans verhoogd actieve (ortho)sympaticus. Tijdens ontspanning wordt de parasympaticus actiever.

Methode

Dit is een fase-I-Trial studie met pré-post-within-subject-design. Negenentwintig deelnemers (gem.leeftijd:26,9 jaar,SD:10) ondergingen zowel een controle-activiteit als interventie. Subjectieve beleving werd geoperationaliseerd middels mate van algemeen welbevinden door de Sprint-Confidence-rating-Scale en parasympatische activiteit middels psychofysiologische indicatoren door biofeedback.

Data-analyse had tot doel uitkomstmaten van acht indicatoren pré-post te berekenen op significante verschillen en effectgrootte (Cohen’s d) van de interventie ten opzichte van de controle-activiteit.

Resultaten

Eénentachtig procent van de deelnemers ervaarde een klinisch relevant verschil na de interventie (gemiddeld effect:2,6 punten,SD:1,7) vergeleken met 33% na de controle-activiteit (gemiddeld effect:0,9 punten,SD:1,7) De effectgrootte was groot.

Vier biofeedback-indicatoren lieten geen significante verschillen zien op baseline. Huidgeleiding, hartslag, RMSSD (Root-Mean-Square-of-Successive-Differences) en abdominaal respiratoire rek lieten significante verschillen zien bij interventie Huidgeleiding en abdominaal respiratoire rek lieten tevens een significant verschil zien bij de controle-activiteit. De effectgrootte varieerde hier van gemiddeld tot klein.

Conclusie

Ruim drie maal zoveel deelnemers ervaarden een klinisch relevant verschil na Shantala vergeleken met controle-activiteit met een grote effectgrootte. Hartslag en RMSSD toonden wel een statistisch significant verschil aan bij interventie (hartslag:gem.75->70/min, RMSSD verlengde met 14 milliseconden) en niet bij controle-activiteit (hartslag:gem.76->74/min, RMSSD verkortte met 9 milliseconden).

De toepassing van Shantala als ontspanningstherapie bij mensen met LVB kan wetenschappelijk onderbouwd worden. Geadviseerd wordt hartslag, RMSSD en subjectieve beleving meetbaar te maken.

Voor meer informatie van dit onderzoek :mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

In Englisch

Abstract

Background                  The aim of this study is to find scientific evidence and support the empirically effective Shantala(-special-needs-)intervention given to people with mild intellectual disability (ID). Prevalence of comorbidity, mild ID with ill-mental health is estimated at 57% in the Netherlands. Shantala is applied to recover from increased (ortho)sympethatic activity. Parasympethatic activity increases with relaxation.

Method This is a phase-I-Trial-study with prétest-posttest-within-subject-design. Twenty-nine people (Mean age:26.9 years,SD:10) participated in a control-activity and intervention. Subjective rating (global perceived effect) was obtained with the Sprint-confidence-rating-scale. Parasympethatic activity was established through psychophysiological indicators by measure of biofeedback.

Data-analysis aimed to calculate for significant findings as well as effect-size (Cohen’s d) of the intervention compared to the control-activity.

Results Eighty-one percent of participants rated a clinical significant difference in global perceived effect after intervention (mean effect:2.6 points,SD:1.7) opposed to 33% after control-activity (mean effect:0.9 points,SD1.7). Effect-size was big.

Four biofeedback-indicators did not calculate for statistical significant findings at baseline. Pré-post-intervention-differences were calculated as statistically significant for skin-conduction, heartrate, RMSSD (Root-Mean-Square-of-Successive-Differences) and abdominal respiratory stretch. Pré-post-control-activity-differences were calculated as statistically significant for only skin-conduction and abdominal respiratory stretch. Effect-size varied here from moderate to small.

Conclusion                   Thrice more often participants rated a clinical significant difference after intervention opposed to the control-activity with a big effect-size. Heartrate and RMSSD showed a statistical significant difference as a result of Shantala (heartrate:mean effect:75→70/min, RMSSD lenghtened with 14 milliseconds) opposed to no statistical significant difference after the control-activity (heartrate:mean effect:76→74/min., RMSSD shortened with 9 milliseconds). Shantala as relaxation therapy applied to people with mild ID can be scientifically supported through this effect-study. Heartrate, RMSSD and global perceived effect are advised to use as effect-measures.

For further information:mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Het aanraken van kwetsbare mensen staat maatschappelijk ter discussie, onder meer door incidenten met seksueel misbruik. Tegelijkertijd is het een levensbehoefte om niet alleen functioneel aangeraakt te worden. Aanraken is noodzakelijk om een gezonde ontwikkeling door te maken. Begeleider Christine van Doornik deed daarom onderzoek naar Shantala Speciale Zorg, een gestructureerde aanrakingsmethode en respectvolle benaderingswijze. Ze beschreef de meerwaarde van deze methode bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen op Dagcentrum Halfweg in Vierhouten, onderdeel van Philadelphia Zorg.
 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd